Складиране и дистрибуция

  • временен и склад под митнически контрол във Варна — 400 м²;
  • свободен склад във Варна — 1 300 м²;
  • временен митнически склад в София — 400 м²;
  • свободен склад в София — 2000 палетни места;
  • свободни, временни и складове под митнически контрол в Бургас;
  • палетизиране, сортиране, етикетиране, комисиониране;
  • количествен и качествен стоков контрол;
  • национален транспорт и дистрибуция;
  • претоварни операции (контейнер-камион, камион-камион).

За контакти