Договорна логистика

Услугата включва пълно обслужване на веригата на доставките на фирми, желаещи да аутсорсват изцяло логистичната си дейност, съсредоточавайки се върху основната си дейност.

За всеки отделен клиент се изготвя индивидуална схема, съобразена със специфичните особености на неговия бизнес, включваща всички видове транспортни, митнически, складови и други логистични услуги.

Примерна схема:

  1. Натоварване на стоките в контейнер, в която и да е част на света;
  2. Морски транспорт до пристанище Варна / Бургас;
  3. Обмитяване на стоките и складиране в наш склад;
  4. Оформяне на заявки за различни получатели;
  5. Доставка до крайните получатели;
  6. Определя се един служител от фирмата, който контролира целия процес и своевременно информира клиента за развитието му.

За контакти