Митническо представителство

  • представляване пред митническите власти при обработката на стоки по внос, износ, реекспорт и транзит;
  • изготвяне и заверка на всички видове митнически и транспортни документи;
  • изготвяне и подаване на Интрастат декларации;
  • гарантиране на митни сборове при режим транзит и митническо складиране;
  • електронно митническо деклариране и ускорени митнически процедури;
  • митнически консултации.

За контакти