NTZ Logistics

Създадена, за да задоволи нарастващата нужда на българските производители и търговци от професионално транспортно и логистично обслужване, Ен Ти Зет Лоджистикс ЕООД за кратко време се утвърди като една от най-сериозните компании в този сектор на българския пазар.

Благодарение на професионалния си екип от специалисти с дългогодишен опит в транспортния сектор и на сериозните инвестиции в материално-техническата си база, Ен Ти Зет Лоджистикс ЕООД е в състояние да предложи на своите клиенти пълно логистично обслужване от най-висок клас.

Дейността ни обхваща международни групажни и комплектни контейнерни и автомобилни превози, въздушни карго-превози, както и ежедневна групажна линия на територията на България.

В съвременните ни складови бази в София и Варна предлагаме пълен набор от логистични услуги — товаро-разтоварни операции, свободно и митническо складиране, комисиониране, опаковане, палетизиране, етикетиране, количествен и качествен стоков контрол.

Чрез съвременни информационни технологии и специално разработени програмни продукти сме в състояние по всяко време да Ви информираме за местоположението на Вашите товари и складовата наличност на Вашите стоки.